A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az ENTI Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat, valamint az ENTI Kft. adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - HONLAP

Az ENTI Kft. a www.enti.hu weboldal (továbbiakban: Honlap) tulajdonosa. Az ENTI Kft. mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés mindenkor megfeleljen a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Jelen szabályzat kialakítása és alkalmazása során az ENTI Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.

Az enti.hu adatkezelésével kapcsolatos adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az https://www.enti.hu/adat.html címen. Az ENTI Kft. fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató tartalmának megváltoztatására, ezen változtatásokat rögtön közzéteszi a https://www.enti.hu/adat.html oldalon.

Az ENTI Kft. személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az ENTI Kft. a személyes adatokat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az ENTI Kft. a személyes adatokat jogos érdekből kezeli az alábbi esetekben: szerződéskötési szándék szerződés teljesítése. Az ENTI KFt. a személyes adatokat törvényi előírás alapján kezeli az alábbi esetekben: számlázási, számviteli, könyvviteli kötelezettségek teljesítése.

Adatkezelő a személyes adatokat az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi két esetekben: kapcsolattartás, webes felületen eszközölt megkeresések megválaszolása kapcsán, illetve látogatói szokások rögzítése, gyűjtése, anonim felhasználó azonosítók (cookie, vagy süti) alkalmazása során.

A továbbiakban ENTI Kft. adatkezelési gyakorlata olvasható: Adatkezelő adatai: ENTI Kft. 1034 Budapest, Selmeci utca 37. Adatkezelő biztos neve és elérhetősége: Dr. Engel Tibor enti@t-online.hu

Az alábbi adatkezelések történnek a Honlap működése során:

Az ENTI Kft. kijelenti, hogy nem rendelkezik hírlevél küldési szolgáltatással, erre vonatkozóan hírlevél küldéshez szükséges adatokat (név, e-mail cím) nem gyűjt, nem tárol, hírlevelet nem küld.

Az ENTI Kft. kijelenti, hogy Honlapján nincs kapcsolati űrlap, mellyel bármilyen természetű adatot tudna gyűjteni (név, e-mail cím), így ennek tárolásáról, védelméről sem gondoskodik.

Az ENTI Kft.val kapcsolatba lehet lépni a www.enti.hu/kapcsolatok.html oldalon feltüntetetett adatokon keresztül:

a, e-mail cím: enti@t-online.hu, b, vezetékes telefonszám: + 36-1-368-4051, c, fax szám: + 36-1-250-1049, d, székhely cím: H-1034 Budapest, Selmeci u. 37. e, levelezési cím: H-1300 Budapest, Pf . 35.

a, Az ENTI Kft. Honlapján feltüntetett e-mail címen történő megkeresés során a neki megadott személyes adatokat (e-mail cím, név, telefonszám) nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást (információ- és, árajánlatkérés) megkeresés során. Az ENTI Kft. három darab asztali és egy irodai laptoppal rendelkezik. Az ENTI Kft. kijelenti, hogy a tőle telhető legnagyobb gondossággal szerelte fel tűzfallal és vírusfigyelő, detektáló programmal (Norton Security) a vállalkozását kiszolgáló számítógépeket, hogy megakadályozza a hozzá érkező adatok kikerülését. E-mail útján történő megkeresés során, kizárólag ezen gépeken keresztül nyitja meg az elektronikus leveleket. A levelezési rendszer (Microsoft Outlook 2010) a megkereséseket rögzíti a „Beérkező mappában”, megőrzi annak fontos információ, a szerződéshez, munkakapcsolathoz szorosan köthető tartalma miatt (megkeresés tárgya, probléma vázolása, kapcsolattartók felsorolása). A beérkező leveleket az ENTI Kft. működése során megőrzi annak a szerződéshez, munka megrendeléshez, vitás kérdések tisztázásához kellő, bizonyító erejű tartalma miatt.

b, Az ENTI Kft. rendelkezik egy irodai vezetékes telefonvonallal, melynek elérhetőséget a Honlapon feltüntette. A vezetékes telefonon üzenetrögzítő található. Az üzenetrögzítőt meghallgatás után minden esetben és alkalommal az irodai dolgozó törli. AZ ENTI Kft. kijelenti, hogy hanganyagot nem tárol. Az üzenetrögzítőn illetve az élő telefonbeszélgetések során elhangzott név, e-mail cím illetve telefonszámok és egyéb adatok egy, az irodában elzárt fiókban található füzetben kerülnek rögzítésre. Az ENTI Kft. kijelenti, hogy az adatokat kizárólag az üzenetrögzítőn, illetve a szóbeli beszélgetés során elhangzóaknak megfelelő módon és az elhangzott célnak megfelelően használja fel (visszahívás kérés, árajánlatkérés, információkérés). A füzetben tárolt adatokat egy hónap után megsemmisítjük egy irodai papírdaráló gép segítségével. Az ENTI Kft. kijelenti, hogy megtesz minden tőle telhetőt az adatok biztonsága érdekében. Az iroda vagyonvédelmi kft által távfelügyelettel őrzött.

c, Az ENTI Kft. rendelkezik egy irodai fax telefonvonallal, melynek elérhetőséget a Honlapon feltüntette. Az ezen a vonalon kapott faxokat egy erre a célra nyitott, irodai mappában tárolja egy elzárt fiókban. A beérkező faxokat az ENTI Kft. működése során megőrzi annak a szerződéshez, munka megrendeléshez, vitás kérdések tisztázásához kellő, bizonyító erejű tartalma miatt. Az abban szereplő adatokat a faxok tárgyától eltérő céllal nem használja fel. Az iroda vagyonvédelmi kft által távfelügyelettel őrzött helyiség.

d, Az ENTI Kft. rendelkezik egy levelezési címmel, illetve levelezési postafiók címmel, melynek elérhetőséget a Honlapon feltüntette. A székhely cím postaládájába illetve a levelezési cím postafiók számára érkező leveleket az ENTI Kft. egy erre a célra nyitott, irodai mappában tárolja egy elzárt fiókban. A beérkező faxokat az ENTI Kft. működése során megőrzi annak a szerződéshez, munka megrendeléshez, vitás kérdések tisztázásához kellő, bizonyító erejű tartalma miatt. Az abban szereplő adatokat a faxok tárgyától eltérő céllal nem használja fel. Az iroda vagyonvédelmi kft által távfelügyelettel őrzött helyiség.

Az ENTI Kft. nem épít semmilyen típusú adatbázist a hozzá érkező e-mail címekből illetve a telefonszámokból, adatokat adatbázisokban nem tárolja.

Az elektronikus levélen illetve telefonon közölt adatokat az ENTI Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni (ügyvezető igazgató, irodavezető), azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Kivételt képez, ha bíróság vagy hatóság kötelezi az ENTI Kft.-t az adat továbbítására. A megadott adatokat nem használja fel egyéb célra, ezeken keresztül kizárólag az adott feladattal kapcsolatos információ csere, kapcsolattartás, szerződéskötés történik. Az adatokat kérésre az ENTI Kft. azonnal törli.

A Honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t, azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt küld az ENTI Kft. a Látogató számítógépére, amelyek révén a Honlapra látogatás ténye egyedileg megállapítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldi el az ENTI Kft. a látogató számítógépére, tehát az ENTI Kft. ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét, helyét és idejét tárolja. A Honlapon a Google Analytics által használt cookie-k működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi szabályai vonatkoznak. A felhasználó az oldalra történő belépéskor felnyíló párbeszédablakban kap tájékoztatást a cookie-k használatáról. A felhasználó választhatja meg, hogy elfogadja-e a cookie-k használatát. Amennyiben a Honlapot felkereső nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, továbbá módja van bármikor az engedélyét visszavonni, az egyedi azonosító jelet törölni. Lehetséges, hogy az Honlapon utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol az ENTI Kft. semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra.

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén az ENTI Kft. a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. ENTI Kft. nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.