szolgáltatások

sanigrout

Hova sorolható a SANIGROUTsanigrout technológia?

A SANIGROUTsanigrout a „no dig” (feltárás nélküli) technológiák azon csoportjába sorolható, amelyeket a nemzetközi szakirodalom „flood-grouting” eljárásoknak nevez, és amelyek föld alatt lévő műtárgyak vegyszeres úton történő vízzáróvá tételére szolgálnak.

A SANIGROUTsanigrout „kétfolyadékos” javítási technológia, azaz a két reaktív folyadékot egymás után alkalmazó, feltöltése módszerek közé tartozik.

sanigrout

Mi a SANIGROUTsanigrout technológia hatásmechanizmusa?

A SANIGROUTsanigrout technológia alkalmazásakor egy-egy lehatárolt hibás csatornaszakasz úgy javul meg, hogy a hibahelyek közelében a csatornacsöveket, aknákat körülvevő talajban (ágyazatban) szilárd és vízzáró talajkompozitum jön létre, miközben a csatorna belső keresztmetszete nem csökken, eredeti átmérőjű marad.

sanigrout sanigrout sanigrout sanigrout
sanigrout sanigrout sanigrout sanigrout

A javítás első fázisa:

sanigrout A javítást megelőző tisztításkor nagynyomású csatornamosó berendezést célszerű alkalmazni (iszapmentesítés).
sanigrout A kitisztított csatornaszakaszt csőelzárók segítségével zárjuk ki a szennyvízforgalomból.
sanigrout A javítandó szakaszt „A” vegyszeroldattal töltjük fel. A hidrosztatikai nyomás hatására a gerincvezeték, az aknák és     az oldalbekötések hibahelyein keresztül az oldat automatikusan a környező talajba integrálódik.
sanigrout A technológiai idő letelte után (20-60 perc) a csatornában maradt „A” oldatot visszaszivattyúzzuk a tartálykocsiba.

A javítás második fázisa:

sanigrout Az „A” oldat helyébe „B” vegyszeroldatot töltünk a szakaszba. Ez szintén a hibahelyeken keresztül kerül ki a     környező talajba. A vegyszeroldatok egymásra hatása során keletkezett anyag a talaj anyagával együtt szilárd és     vízzáró kompozitumot képez.
sanigrout A csatorna megfelelő vízzáróságát az jelzi, hogy a „B” oldat szintje már nem változik. Így a javítással egyidőben a     csatorna ellenőrző nyomáspróbáját is elvégezzük.
sanigrout A javítás végeztével a „B” oldatot visszaszivattyúzzuk a csatornaszakaszból.
sanigrout Az öblítés és az elzáró szerkezetek eltávolítása után a csatorna azonnal üzembe helyezhető.


Mit tud a SANIGROUTsanigrout technológia?

•  Nincs szükség a hibahelyek előzetes feltárására, mert a javító oldatok minden, a csatorna TV-n látható és     nem látható tömítetlenséget automatikusan megtalálnak, és vízzáróvá tesznek.

•  A SANIGROUTsanigrout technológia a törzscsatorna megjavításával együtt, egy ütemben oldja meg a házi     bekötővezetékek, a tisztító-, ellenőrző-, víznyelő aknák vízzáróvá tételét.

•  A javítás gyors és termelékeny. Gyors, mert a csővezeték belső átmérőjétől függően, egy ütemben 50-100    méter hosszú csatornaszakasz javítása lehetséges. Termelékeny, mert naponta akár több szakasz
   javítása is elvégezhető.

•  A csatornán kívül, a talajban képződő szilárd és vízzáró talajkompozitumok a csatorna ágyazási viszonyait     jelentős mértékben javítják, ezáltal a csőszakasz teherbírása 10-30%-al is nőhet.

•  A talajban képződő kompozitumok pH 1-11 tartományban savaknak és lúgoknak valamint a csatornában     általában előforduló egyéb anyagoknak egyaránt ellenállnak.

•  Álló, vagy lassan áramló talajvízben lévő csatornák javítására is alkalmas.

Mit nem tud a SANIGROUTsanigrout technológia?

•  A SANIGROUTsanigrout technológia nem állítja vissza a cső eredeti statikai paramétereit.

•  Nem tud talajkompozitum képződni, ha a cső betonba, vagy más a javító oldatok számára átjárhatatlan     anyagba van ágyazva, vagy ha a cső körül nincs semmilyen ágyazóanyag.

•  Nem tud megfelelően hatékony talajkompozitum képződni, ha a csatornacső gyorsan áramló talajvízben     fekszik.

Mivel nyújt többet a SANIGROUTsanigrout a többi „flood-grouting” eljárásnál?

A SANIGROUTsanigrout mögött áll a legképzettebb, legtapasztaltabb fejlesztő és kivitelező szakember gárda.

A SANIGROUTsanigrout technológia nem egy, hanem több receptúrával rendelkezik, ezáltal szélesebb körben alkalmazható, mint a többi eljárás.

Hol alkalmazható előnyösen a SANIGROUTsanigrout technológia?

Minden talajba ágyazott, ex- és infiltráló, gravitációs rendszerű kommunális, csapadékvíz, egyesített, ipari csatorna és csőhálózatok esetében, valamint föld alatti akna vagy medence vízzáróvá tételére alkalmazható, függetlenül a javítandó műtárgy anyagi minőségétől (beton, kőagyag, tégla, műanyag, acél, stb.) és annak alakjától (pl. elágazó, ívelt, stb.).

Milyen élettartamúak a „flood-grouting” javítások?

Az első bontás nélküli, feltöltéses csatornajavítási eljárást a hatvanas évek végén Magyarországon fejlesztették ki! A megjavított több száz kilométer csatorna a mai napig megfelelően működik.

A SANIGROUTsanigrout technológia kidolgozását a mélyépítés területén az elmúlt időszakban megnövekedett minőségi és gazdaságossági igények tették szükségessé.

A több évtizedes fejlesztő tevékenység és a gyakorlatban szerzett tapasztalatok olyan környezetbarát technológia kialakítását eredményezték, amellyel olcsóbb és lényegesen hosszabb élettartamú talajkompozitumok hozhatók létre, mint a hasonló célt szolgáló akril vagy puliuretán bázisú gélekkel.
sanigrout

Mely országban alkalmazzák már a SANIGROUTsanigrout technológiát?

A SANIGROUTsanigrout receptúrákat Magyarországon már tíz éve, külföldön – Lengyelországban, Csehországban és Németországban – nyolc éve alkalmazzák.

(A SANIGROUTsanigrout technológia Németországban, Ausztriában és a Benelux államokban RATHOSAN márkanéven kerül forgalomba.)

Szüksége van a SANIGROUTsanigrout technológiára?

Vegye fel a kapcsolatot az ENTI Kft. szakembereivel! A felmerült igényektől függően az ENTI Kft. megoldást ajánl a:

•  műszaki felmérés alapján történő tervezésre,

•  diagnosztikai mérésekre

•  teljes körű technológiai mérésekre

•  SANIGROUTsanigrout technológia „know-how”-jának átadására, betanítására, javító oldatainak biztosítására

•  Speciális műszaki problémák egyéb „no dig” technológiákkal történő kombinált kivitelezésére.